Aktivnosti

1. Unapređenje nastavnog plana strukovnih studija iz oblasti M&DTV 
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
1.1 Radionica "Sticanje evropskih znanja u nastavi iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, ZETSS, RTB, TVLAV, RDC
1.2 Definisanje principa i modela nastavnog plana strukovnih studija iz oblasti M&DTV  VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, ZETSS, RTB, TVLAV, RDC
Definisanje principa.pdf
1.3 Definisanje kompetencija i ishoda učenja strukovnih studija iz oblasti M&DTV  VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA,INPG, TUG, UL, ZETSS, RTB, TVLAV,
1.4 Unapređenje nastavnog plana strukovnih studija iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL 
1.5 Štampanje knjiga nastavnih planova strukovnih studija iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
2. Razvoj nastavnog plana za specijalističke strukovne studije iz oblasti M&DTV 
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
2.1 Studijske (radne) posete Evropskoj Uniji  VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, ZETSS, RTB, TVLAV,
2.2 Definisanje principa i modela nastavnog plana specijalističkih strukovnih studija iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, RTB, TVLAV, RDC  
 
2.3 Definisanje kompetencija i ishoda učenja specijalističkih strukovnih studija iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, RTB, TVLAV, RDC
2.4 lzrada nastavnog plana za specijalističke strukovne studije iz oblasti M&DTV VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL 
2.5 Štampanje knjiga nastavnih planova za specijalističke strukovne studije  VISER
3. Metodologija i infrastruktura 
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
3.1 Obuka nastavnika računara VISER, INPG, TUG, UL 
3.2 Nabavka literature  VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA 
3.3 Nabavka software-a VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
3.4 Nabavka hardware-a VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA 
3.5 Obuka zaposlenih za korišćenje opreme  VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
3.6 Uspostavljanje regionalne laboratorije za usavršavanje iz oblasti M&DTV VISER, UL, RTB, TVLAV, RDC 
3.7 lzrada nastavnog materijala VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL
3.8 Izrada metodoloških uputstava za izvođenje nastave VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
3.9 Izrada metodoloških uputstava za studentsku praksu VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
4. Implementacija nastavnog plana strukovnih i specijalističkih strukovnih studija
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
4.1 Upis na strukovne studije iz oblasti M&DTV V1SER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
4.2 Upis na specijalističke strukovne studije iz oblasti M&DTV VISER
4.3 Realizacija programa strukovnih studija VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
4.4 Realizacija programa specijalističkih strukovnih studija VISER
4.5 Analiza povratnih informacija – šta studenti misle o programima strukovnih studija VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
4.6 Analiza povratnih informacija – šta studenti misle o programima specijalističkih strukovnih studija VISER
5. Unapređenje strukovnih škola – komunikacioni kanali radiodifuznih kompanija
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
5.1 Formalizovanje saradnje sa partnerima iz industrije VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, RTB, TVLAV, RDC
5.2 Organizovanje gostujućih predavanja industrijskih eksperata VISER, RTB, TVLAV, RDC
5.3 Studentska praksa kod partnera iz industrije VISER, RTB, TVLAV, RDC
6. Upravljanje kvalitetom
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
6.1 Unutrašnja kontrola kvaliteta programa strukovnih studija VISER, INPG, TUG, UL
6.2 Unutrašnja kontrola kvaliteta programa specijalističkih strukovnih studija VISER, ETF, INPG, TUG, UL
6.3 Periodični pregled realizovanih studijskih programa od strane spoljnih eksperata VISER, INPG, TUG, UL
7. Širenje
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
7.1 Promovisanje internih sastanaka u institucijama partnera VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
7.2 Izrada i održavanje web sajta i profila na društvenim mrežama VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
7.3 Izrada reklamnog materijala VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
postoji web stranica
7.4 Promocija u visokim školama Zapadnog Balkana VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, ZETSS, RTB, TVLAV, RDC
7.5 Promocija u strukovnim školama Zapadnog Balkana VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, ZETSS, RTB, TVLAV, RDC
8. Korišćenje rezultata
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
8.1 Reakreditovanje unapređenih programa strukovnih studija u oblasti M&DTV od strane ECTS V1SER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
8.2 Akreditovanje razvijenih specijalističkih strukovnih studija iz oblasti M&DTV od strane ECTS VISER, TUG
8.3 Postizanje akademske održivosti VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA
8.4 Postizanje finansijske stabilnosti kroz saradnju sa davaocima stipendija VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, RTB, TVLAV, RDC
9. Upravljanje projektom
Akt. Naziv aktivnosti Izvršilac Status Prezentacije
9.1 Inicijalni sastanak VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, ZETSS, RTB, TVLAV,RDC
9.2. Organizovanje sastanaka projektnog tima VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL, ZETSS
9.3 Organizovanje i koordinacija projektnih aktivnosti u prvoj godini VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL
9.4 Organizovanje i koordinacija projektnih aktivnosti u drugoj godini VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG, TUG, UL
9.5 Organizovanje i koordinacija projektnih aktivnosti u trećoj godini VISER, BTC, ETF, UAMD, EPOKA, INPG,TUG,UL
9.6 Upravljanje finansijama VISER,BTC,ETF,UAMD,EPOKA, INPG,TUG,UL


Legenda - aktivnosti i prezentacije
Aktivnost kompletirana
Aktivnost u toku
Aktivnost nije počela
Postoji web stranica
Postoje Power Point prezentacije koje mogu da se preuzmu
Postoji stranica sa foto galerijom
Postoji stranica sa video zapisom
Postoje radni dokumenti koji mogu da se preuzmu