Izrada reklamnog materijala

reklamni notes

U okviru propagandnih aktivnosti (definisanih kao tačka 7.3 u planu projekta) pristupilo se dizajnu reklamnog notesa koji će biti deljen u cilju promocije novog studijskog progama. Nakon više idejnih rešenja odlučeno je da se ide sa rešenjem koje je dato na slici.

Ideja je da se održi konzistentost sa već urađenim sajtom projekta, stoga su i motivi idejnog rešenja slični. Notes je dimenzija A6 i radi se u full color stampi. Odabrana je i štamparska radnja koja će izvršiti uslužno štampanje i slaganje notesa.