Lista predmeta studijskog programa

Radna verzija dokumenta


Naziv predmeta - radna verzija
Prva godina
1 Računarska tehnika
2 Matematika I
3 Elektrotehnika sa elektronikom
4 Organizacija rada
5 Operativni sistemi
Predmet  izbornog bloka 1
6 Engleski jezik 1
6 Ruski jezik 1
7 Matematika II
8 Menadžment
9 Osnovi informatike
10 Sociologija
Druga godina
1 Algoritmi i strukture podataka
2 Aplikativni softver
3 Dizajn zvuka
4 Oblici novinarskog izražavanja
Predmet  izbornog bloka 2
5 Engleski jezik 2
5 Ruski jezik 2
6 Audio produkcija
7 Alati grafičkog dizajna
8 Advertajzing
9 E-learning
Predmet  izbornog bloka 3
10 Osnovi prenosa digitalnog signala (Osnovi TV)?
10 TV sistemi i  video tehnologije
Predmet  izbornog bloka 4 
11 Estetika
11 Scenografija
Treća godina
1 Osnovi animacije
2 Interakcija u multimedijalnoj produkciji
3 Video produkcija
4 WEB dizajn
Predmeti izbornog bloka 5 
5 Multimedijalna komunikacija
5 Računarske mreže
Predmeti izbornog bloka 6 
6 Istraživanje tržišta
6 Organizaciono ponašanje
7 Multimedijalna produkcija
8 Multimedijalne tehnologije
9 Internet tehnologije
10 Distribucija multimedijalnih signala