Video materijali nastali u okviru tačke 2.1

Polučasovna emisija Radio Televizije Srbije posvećena Tempus projektu 517022 čiji je aktivni učesnik i Visoka poslovno tehnička škola. Emisija je emitovana na kanalima nacionalne televizije.