Pitanja koordinatoru oko nabavke opreme

Maj 2012.

Poštovana Ana,

u okviru konkretnih aktivnosti vezano za nabavku opreme imam određene nedoumice na koje bih želeo da dobijem konkretan zvaničan odgovor od vas. Pitanja su:

  1. Da li softver spada u opremu?
  2. Da li sotver može da se nabavi naknadno, nakon nabavke tehničke opreme?
  3. Da li softver može da bude predmet nabavke kroz kofinansiranje iz sredstava koja su planirana kao učešće škole za nabavku opreme?
  4. Da li je škola kod nabavke opreme oslobođena poreza na dodatu vrednost (PDV)?
  5. Da li je moguć, kad je u pitanju nabavka tehničke opreme ili softvera, direktan uvoz od stranog dobavljača i kakve su u tom slučaju povoljnosti u smislu carinskih troškova i PDV-a?
  6. Da li je moguće preusmeravanje dela sredstava koji su namenjeni za štampu i izdavaštvo u nabavku tehnicke opreme i ako je moguće da nam što pre javite da bi smo mogli da planiramo i taj deo sredstava za nabavku opreme?
  7. Da li predstavnici partnera mogu da prisustvuju tenderu oko nabavke tehnicke opreme?

S poštovanjem
Nebojša Ivković
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice

Odgovori koji su dobijeni - link