Odgovori koordinatora

Maj 2012.


Da li softver spada u opremu?

Da. Prilikom pripreme dokumentacije za apliciranje u Tempus IV pozivu 2011. preporuka NTO i EACEA bila je da se razdvoji nabavka literature, nabavka softvera i nabavka hardvera u tri razlicite aktivnosti, ali ostavi u istom radnom paketu (konkretno kod naseg projekta , je u WP3). Svaka od aktivnosti ima razlicite Outcome koji su detaljno opisani u Aplikacionoj formi, Workplanu i Budžetu, kao i u LFM. Nakon dobijanja projekta preporučeno nam je da što se tiče nabavke literature napravimo procenu koliko ćemo i čega nabaviti, jer nismo eksplicitno definisali.

Da li sotver može da se nabavi naknadno, nakon nabavke tehničke opreme?

U principu da, nema ograničenja tog tipa. Bitno je da se partneri koji učestvuju na tenderu slože da vaša institucija nabavi softver kasnije. Takodje je bitno da nabavka bude završena do kraja planiranog perioda definisanog u Workplan-u

Da li softver može da bude predmet nabavke kroz kofinansiranje iz sredstava koja su planirana kao učešće škole za nabavku opreme?

Da, softver kao deo kategorije EQUIPMENT može biti predmet nabavke kroz kofinansiranje iz sredstava koja su planirana kao učešće vaše institucije za nabavku opreme. Bitno je ne prekoračiti dozvoljeni budžet za navedenu budžetsku liniju. U slučaju potrebe transfera sredstava izmedju budžetskih linija koja su veća od 10% na nivou projekta, potrebno je dobiti dozvolu od Izvršne Agencije pismeno. Takodje i u slučaju transfera od maximalno 10% potrebno je da koordinatorska institucija obavesti Izvršnu Agenciju o tome. Sredstva od donacije u toku trajanja projekta pripadaju i dalje EACEA.

Da li je škola kod nabavke opreme oslobođena poreza na dodatu vrednost (PDV)?

Da. Obavezno voditi računa o ovom pitanju i kod opreme, a i u drugim situacijama vezanim za plaćanja. PDV se smatra neopravdanim troškom! U slučaju nepoštovanja ovog pravila sigurno će tražiti povraćaj tog dela sredstava sa kamatom.

Da li je moguć, kad je u pitanju nabavka tehničke opreme ili softvera, direktan uvoz od stranog dobavljača i kakve su u tom slučaju povoljnosti u smislu carinskih troškova i PDV-a?

I u ovom slučaju ne plaćaju se carinski troškovi i PDV. Moguć je uvoz, naravno važe ista pravila za nabavke iznad i ispod iznosa od 25000€.

Da li je moguće preusmeravanje dela sredstava koji su namenjeni za štampu i izdavaštvo u nabavku tehnicke opreme i ako je moguće da nam što pre javite da bi smo mogli da planiramo i taj deo sredstava za nabavku opreme?

Moguće je preusmeravanje sredstava izmedju budžetskih linija (kao što je napisano u odgovoru pod 3) Naravno moramo odrediti tačan iznos za vašu instituciju, obavestiti Izvršnu agenciju, obrazložiti preusmeravanje i u slučaju dobijanja potvrde izvršiti prenos. Budžetske linije se posmatraju na nivou celog projekta (za sve institucije koje čine Konzorcijum). Indirektni troškovi se izračunavaju tek nakon slanja Final Report.

Da li predstavnici partnera mogu da prisustvuju tenderu oko nabavke tehnicke opreme?

Komisija je formirana u VISER-u. Ali po Tempus filozofiji mozete naravno kao partnerska institucija prisustvovati ako želite.

Puno pozdrava

Ana Savić

Visoka skola elektrotehnike i racunarstva strukovnih studija u Beogradu