Specifikacija opreme

Radni dokument (februar 2012.)

Specifikacija opreme za BTC sa objašnjenjima

Računarska oprema

PC Računar (1/2)

 • Audio produkcija
  • Montaža i obrada zvuka
  • Snimanje zvuka
  • Produkcija nosača zvuka
 • Video produkcija
  • Montaža video materijala
  • Transfer video materijala
  • Produkcija nosača video materijala
 • Animacija
  • 2D animacija
  • 3D animacija
 • Programiranje interakcije
 • Grafički dizajn
 • Produkcija E-learning sadržaja

Video produkcija

Naziv Model Količina Objašnjenje
Kamere HD Panasonic AG-HMC41 kom 2 (produkcija video materijala)
Kamera HD Panasonic AG-HMC82 PAL kom 1 (produkcija video materijala)
Kamera HD Sony HDR – XR160 HDD kom 1 (studentske vežbe)
Stalak za kameru kom 3
Rasveta Continuous light 500w kom 3 (studijsko snimanje videa)
Bela vinilska pozadina kom 1 (studijsko snimanje videa)
Chroma Key pozadina kom 1 (studijsko snimanje videa)
LCD TV LG LCD 47LD920 kom 1 (monitoring video materijala)
Mikrofon Shure PG14/PG185 kom 3 (studijsko snimanje videa)

Audio produkcija

Naziv Model Količina Objašnjenje
Studijski monitor Yamaha HS89M kom 2 (studijsko snimanje zvuka)
Audio Mixer Yamaha MG206CUSB kom 1 (studijsko snimanje zvuka)
Mikrofon studijski AKG C400B kom 1 (studijsko snimanje zvuka)
Membrana za mikrofon kom 1 (studijsko snimanje zvuka)
Slušalice studijske Shure SRH 440 kom 1 (studijsko snimanje zvuka)
Pojačivač snage Crown XLS 1500 DriveCore kom 1 (živa produkcija zvuka)
Zvučna kutija Yamaha S115V kom 2 (živa produkcija zvuka)
Mikrofon dinamički Shure Beta 58A kom 1 (živa produkcija zvuka)
Stalak mikrofona kom 2
Stalak zvučnika kom 2