Poboljšanje opreme

Radni dokument (februar 2012.)

Na osnovu odobrenog plana troškova na ovom projektu za nabavku potrebne opreme izvdovjeno je 14578,27.- evra. Na bazi odobrenih sredstava napravljen je predlog opreme koji je dostavljen VISER-u. Međutim, zbog finansijskog ograničenja nismo bili u mogućnosti da u predlog uvrstimo sledeću dodatnu opremu:

  • Računar PC - kom 1
  • Mikrofon dinamički bežični - kom 1

Takođe bi bilo poželjno da predložena audio mikser Yamaha MG206C-USB bude zamenjen sa nekom kvalitetnijom modelom. Predlažemo preusmeravanje dela odobrenih troškova za Štampu i izdavaštvo kako bi bili u mogućnosti da realizujemo nabavku dodatne opreme, kao i zamenu predloženog audio miksera sa nekim kvalitentijim modelom.

Ukoliko bi ovaj predlog bio prihvaćen, mogli bi da se sa VISER-om dogovorimo precizno o kojoj se finansijskoj vrednosti preusmeravanja radi.